Závěry z jednání poroty
přijaté na 2. oficiální setkání bývalých i současných porotců a přispěvovatelů

ÚČATNÍCI
Los, Candát, Myšák, Děda Lebeda, Ozzy, Křemílek, Kuzmič, Rumcajs, Trpajzlik, Sójové zvířátko, paní Myšáková

Z výše uvedeného výčtu zúčastněných je zřejmé, že porota byla usnášeníschopná.
Hlavními body jednání byly víceméně pouze personální záležitosti. Budoucnost srnek, jejich obsah, formu a vzhled si de facto řídí sám Los za přispění inovátorských myšlenek Candátových, takže jedinou oblastí, ve které jsme chtěli rady a doporučení ostatních porotců, je právě výše uvedená oblast personální (na rovinu si ovšem jedním dechem řekněme, že tuto oblast si dosud řídil sám Los a klidně by v tom mohl i pokračovat, nicméně protože nyní se určitý problém týkal i jeho samotného, bylo vše projednáno na tomto setkání).

BOD 1.
Z časových důvodů se Los oficiálně vzdal místa šéfredaktora s tím, že se raději přesune mezi občasné recenzenty, příp. že se úplně stáhne z dění na pajzlovských srnkách.

Z rozhodnutí ostatních porotců byla Losova rezignace na post šéfredaktora ZAMÍTNUTA!

Důvody: prvním důvodem je skutečnost, kdy jeho zásluhy na srnkách jsou natolik viditelné a úspěšné, že je jeho post na místě šéfredaktora de facto neotřesitelný. Los tudíž byl "donucen" přislíbit, že si najde čas alespoň na editaci srnek a zadávání novinek, byť se třeba nebude aktivně podílet na recenzích apod. Druhým, víceméně alibistickým, důvodem pak byla skutečnost, že neexistuje v současné době jiný porotce, který by měl potřebné znalosti programování pro tvorbu, editaci a úpravu pajzlovských srnek.

BOD 2.
Vzhledem k současné Candátovy náplni práce na pajzlovských srnkách Candát zažádal o uvolnění z postu zástupce šéfredaktora a navrhl, aby mu byl udělen titul "Inovátor"

Z rozhodnutí ostatních porotců byla Candátova rezignace na post zástupce šéfredaktora ODSOUHLASENA, a zároveň bylo SCHVÁLENO dosazení Candáta na nový post "Inovátor"!

Důvody: je pravdou, že Candát díky perfektní znalosti několika programovacích jazyků výrazným způsobem usnadňuje porotcům práci při editaci srnek a zároveň zavádí spoustu novinek v rámci sekcí, obsahu apod.

BOD 3.
Los navrhl, aby díky vysoké aktivitě byli Ozzy a Čiva zařazeni do stálé poroty

Z rozhodnutí ostatních porotců bylo SCHVÁLENO přijetí Ozzyho a Čivy mezi ostatní členy stálé poroty!

Důvody: v letošním roce jsou Ozzy a Čiva zdaleka nejaktivnějšími recenzenty na našich srnkách. Jelikož předpokládáme, že jejich aktivita nebude v nejbližších měsících polevovat, bylo rozhodnuto kladně

BOD 4.
Vzhledem k Wickermanově pasivitě bylo navrhnuto, aby byl Wickerman vyloučen ze stálé poroty a zároveň přesunut do sekce bývalých porotců a recenzentů

Z rozhodnutí ostatních porotců bylo SCHVÁLENO vyloučení Wickermana ze stálé poroty! Dále bylo ZAMÍTNUTO přesunutí Wickermana do sekce bývalých porotců a recenzentů a zároveň ODSOUHLASENO přesunutí Wickermana mezi externí přispěvovatele!

Důvody: Wickerman je dodnes autorem nejčtenějšího článku na našich srnkách (viz reportáž z MoR 2005) a zároveň autorem několika bystřických i výjezdních recenzí. Vzhledem k jeho minulým zásluhám bylo (prozatím) upuštěno od jeho absolutního vyloučení z aktivní poroty a rozhodnuto "pouze" o odebrání titulu člena poroty.

ZÁVĚREM
Proti výše uvedeným rozhodnutí není odvolání!!! Případné připomínky a náměty můžete psát na Losův e-mail.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem současným i bývalým porotcům za hojnou účast, de facto všichni pozvaní přišli, tedy kromě omluveného Wickermana a pracujícího Čivy. Setkání se mě osobně velmi líbilo, obzvláště Myšákova přítomnost (vč. paní Myšákové) bylo příjemným oživením našeho setkání. Co dodat? Snad jen to, že se budu snažit o uspořádání dalšího setkání poroty ještě letos, např. na podzim, protože zábava byla nadmíru skvělá a o to přece šlo, jde a půjde. Díky!!!

Za porotu sepsal a odsouhlasil

Los
šéfredaktor webu "Recenze (nejen) bystřických hospod"
www.pajzly.cz