Možná tady lepší drátem do oka ...


Pohostinství "U Kratochvílů"
Dobrotice
2014


LOSÍ INFORMACE
KONTAKT:
Pohostinství U Kratochvílů
Dobrotice 20
769 01 Holešov
tel: 739 884 782

Otevírací doba:
Pondělí 16:00 - 22:00 hod.
Úterý   16:00 - 22:00 hod.
Středa  16:00 - 22:00 hod.
Čtvrtek 16:00 - 22:00 hod.
Pátek	15:00 - 24:00 hod.
Sobota	10:30 - 24:00 hod.
Neděle	10:30 - 22:00 hod.

LOS SLOVOS ÚVODŇOS
Los A toš sem se koňéčňe vydál na tú trasu venku aji po inačích kolách, než enem automobilových, a toš sem vytáhnúl svojeho harapáka ukrajinu ze sedumdesátých lét a říkál si, že je na čase ju provjetrať. Duše v stavu nic moc, spíšej nic než moc, a toš mi nezbylo než sa vydáť po cesťe a ne po pješinách lesních, jak sem si původňe namýšlál...
Cesta z Bystřice do nedalekýho Holešova sa zdála byť pohodlná, i gdyž trocha nebezpéčna kvůlivá spúsťe aut, kerý tu fut kamsik jezdíja, ale co už, je třeba cosik pro svoju fyzikálnu schránku ťelnú aji uďelať. Fšeci mi tvrdili, že v Dobroticách točijú výbornú zmrzlinu a toš gdyž sem slyšél slovo "točijú", toš sem sa nerozmýšlál ani na fteřinu a už sem seďél na bicyklu a valíl smjer Dobrotice ...
 

LOS PIVOS KVALITOS
Los Už při příjezdu sem jasňe viďél, že je barák pomalovanej jak cirkus, a to modrú barvú. Sŕdca mi zaplesalo, že tu snáď majú aji mýho oblíbenca mezi piviskama Zubra Zubroviče Zubroida. A fakt že jo, sú to barvy zubrácký.
A toš sem napochodovál do hospody jak king a objednál si hnedkaj dva pivsony, páč žízeň sem mjél jak horňík. Jaký to byl šok, gdyž mi byl donesenej pivní mok ve sklince od Litovela. Hnedkaj sem to zreklamovál, ale byl sem rýchlo usazenej zpátky na prdél, že prej Zubra fčil nemajó, a že je enem jedenáctka Litovél. Ale co, řikám si, je to šumafuck, aspoň ochutám ty patoky vařený za Holomócí.
A fuj, totok byl můj ne enem prvé pocit, ale hnedkáj i druhé a třetí, pivo s příchuťó divnó až prapodivnó, scánky připomínaje. Pjena jakéštakéš, aji barva nebyla až taká scánkovitá, ale chuť jo, a to je u piviska podstatný, ni? A toš sem na žížu dal jednoho a teho druhýho zároveň donesenýho pivsona sem si začál dávať už na chuťe. Pjena v šajse, enem na okraji sklenice na hladiňe pár zbytků podobných saponátu, barva oukej, vúňa alias smrad byl docela pivní, ale chuť pachuť furt stejná, stejňe hnusná.
No co řéct, druhýho pivsona sem nedopíl a rači rychle hópsnul na svoju ukrajinu a valíl pryč, dať si pořádnýho pivsona ... kam? No vlastňe po týhle zkušenosti už kamkoliv ... Ňáký body dávám za to, že pivo nesmrďelo, barevňe bylo pivní a aji pjena se tam chvílu vyskytla, ale toť alles.
1.50

LOS JÍDLOS KVALITOS
Los A toš hlad sem nemjél, páč sem si byl vjedomé, že mňe čeká ešče cesta nazpátky a toš to bysem sa snáď aji poblúl z tej přemíry sportováňí. Ale i gdybysem se tu domáhal čehokoli, toš nic iného tu nemajú, než zmrzlinu a čipsy. Takže jakýpak hodnocéňí, gdyž není co ... Ale vlastňe je, zmrzka byla fakt šmakózní, asi ta nej co sem gdy do huby dal a ta má tedy u mňe plný počet bodů. Absence jakýchkoliv jídel naopak nulu, a toš průmjer je jasnej jako facanda, ni? 2.50

LOS OBSLUHOS KVALITOS
Los No vevnitř sa asi obsluhuje, ale venku si to každé mosí donýst sám a snáď aj odnýst. Takže sem si šel objednať dovnitř, jak už sem psál výš, a pak už sem enem čekál, co se bude dít, ešlivá mňe ňegdo obslúží, anebo se na mňe vykašlú. Je fakt, že sa obsluha aji venku ukázala, aby posbírala prázdný sklínky, aby je snáď ňegdo neukradnul (i gdyž nechápu, gdo by chťel mjeť doma krýgl vod Litovla), ale protože sem si už objednať nechťél, tak sem vlastňe ani nevyzkúšál, ešlivá sa dá venku doobjednať.
V každým případku, i gdybysem chtěl si objednať další pivní porci, tak s frekvencí místní obsluhy by se tu človjek asi neožrál, páč do přínosa dalšího pivsona by vystřízlivjél ...
Uvnitř sem pak byl nucenej zaplatit dopředu, dokonce dříf, než byli pivsoni dokonce natočeni, a i gdyž tento přístup k projíždějícím chápu, toš sa mi to nelíbilo, mohli by to risknúť a kasírovať buď až po napojení, anebo aspoň po donesení ke stolu ...
2.00

LOS PROSTŘEĎOS
Los No jak to vypadá zvenku, toš to každý asi posúdí sám z fotky, anebo aji z auta, gdyž si to fičí Dobroticama. Ale podrobňeji možu řéct, že i gdyž to vypadá f poho, tak to určitě f poho néni. Lavky nenatřený, špinavý, stoly tak samo. Chybí popelníky, takže kuřáci to klepú na zem a vajgly taky, takže se zmrzlináři aji s děckama brodí desítkama vajglů a to už samo o sobje by mi jako děcku vzalo chuť na zmrzku.
Uvnitř je to typiše čechiše knajpen, ňeco podobnýho jako v Kurvahošigutntág, a abysem pravdu řekl, toš já osobňe mám takovýto prostřédí rád. Smrad venkovský čtyřky je pro mňe určitě zajímavjéjší než vůňa kdejaký restauračky. No gdyby byla venku kosa, toš rači by sem poseďél tu uvnitřku, ale to bysem si asi zase nedál pivo, páč by sem tu pješky nedošél a za volant chlast nepatří.
zajímavý byl vstup, gdyž sem otevřél dvéřa z venku, a hnedkaj je za sebú zabouchnul, toš sem skončil úplňe v tmje. Toš sem nahmatál kliku od pajzlu a ejhle, už sem byl tam; ale tento tmavý zážitek si budu pamatovať fakticky ešče dlúho předlúho. Uvnitřku už to bylo fajne, vlevo malý výčepík, několik stolů rozházených po místnosti o rozmjeru asi osum krát osum, a aji kulečník sa tu vešél, no prostě nádhera, malá, útulná, vesnická hospůdka se štamgastama, kulcem, televizní kraxnou, zašlou barvou na sťenách a pachem miliónu prohulených cigár a prochlastaných hektolitrů všeho možnýho chlastu. Nemožu si pomocť, ale tu to je pro mňe fajne...
3.00

LOS KLIENTELOS
Los Toš jak už sem ňegde výš uvédl, toš sa tu fuckticky vyskytujú štamgasťi, ináč to nevidím, proč by tu odpoledňa tito chlápci seďeli. Kromje nich, a to jich bylo asi pjet, tu bylo pusto prázdno.
Ináč temu bylo venku, gde sa to hemžilo ne enem děcánama se zmrzkama v rukách, ale aji automobilistů tadyk přibrzdivších, kolařů tak jak já a určiťe aji pár místňích enem tak si sem zajdivších. A toť asi hlavní osazenstvo...
3.00

CELKOVÉ HODNOCENÍ
Los A toš sem byl sklamané, páč sem chťél výborný pivko a namísto teho sem dostál ňeco, co sice jak pivo vypadalo, a dokonce aji jak pivo voňélo, ale určiťe tak nešmakoválo. Na žrádlo si tu dáte enem fakt tu zmrzku anebo čipsy smíchaný s vořechama, do teho vám tu budó vřískat děcka a projíždějící auta taky na klidu nepřidajó, ale naščésťí možete zdrhnúť dovnitřka, gde kromě klidu vás snáď aji oblúží... 2.50

LOS PROGNÓZOS
Los Na zmrzku tu budú stavjet lidi snáď furt, páč je tu fakt nejlépčí široko daleko, ale na pivo už to tu tak slavný s návšťevnosťó nebude. Já osobňe tu na pivo už ani nepáchnu, ale gdyby mjel něgdo do budúcnosti tu odvahu, toš može, a može poslať třebas aji kontrarecenzu.