Zhodnocení činnosti pajzly.cz v roce 2014


Vážení přátelé webu pajzly.cz

Hned na Nový rok jsem pro vás připravil nezbytné zhodnocení naší činnosti za rok 2014, protože se jednalo o rok jednoznačně nejaktivnější a jednoznačně s největším počtem recenzí, novinek, informací apod. Začneme tedy popořadě:


Recenze

Jak mnozí ví (a mnozí asi ne), tak naším cílem je zveřejnit každou neděli novou recenzi. V posledních pár letech jsme k tomuto cíli nebyli daleko, ale teprve až rok 2014 se nám tento cíl podařilo splnit, takže si čtenáři opravdu každičkou loňskou neděli mohli na našich stránkách přečíst aktuální ohodnocení nějaké moravské hospody!


Nádražky

Vzhledem k pracovním i soukromým povinnostem některých porotců se nám výrazným způsobem rozmnožily hodnocení hospod na vlakových nádražích; proto jsme ke dni 31.8. zavedli novou sekci Nádražky, do které jsme začali od tohoto data zařazovat recenze těchto zajímavých pajzlů.


Porotci

Kdo se alespoň trošku zajímal o dění na našich stránkách v roce 2014, tak si musel jednoznačně všimnout faktu, že skoro každá loňská recenze pochází z pera Čivy, který jich za daný rok sepsal neuvěřitelných 25 kusů, což je vlastně polovina všech loňských uveřejněných recenzí. Zdatně mu pak sekundoval pouze šéfredaktor Los se svými 21 recenzemi; tomu se říká "two men show". Nicméně jejich recenze jsou vždy natolik zajímavé a případně doplněné i o aktuální fotografie, že neaktivitu ostatních porotců (až na výjimku RUMcajse s jeho 3 loňskými recenzentskými počiny) čtenář vlastně ani nezaregistroval, a to je jen dobře.


Sraz poroty

Před 10-ti lety zavedl Los každoroční srazy porotců; jeden v zimních měsících, druhý pak v měsících letních. V posledních pár letech se to díky jiným povinnostem sice zdrclo jen a pouze na letní sraz poroty, nicméně i ten byl v roce 2014 uskutečněn a hojná účast byla důkazem, že činnost na stránkách stmeluje celé rodiny. Srazu se v čelem s Losem a paní Losové zúčastnili taktéž: Čiva, Děda Lebeda (Fr.), Kuzmič, paní Kuzmičová, Matso, paní Matsová, RUMcajs a Trpajzlik.


Kniha PAJZLY

Kromě každonedělních recenzí pak zcela největším loňským počinem bylo Losovo sepsání knihy pod názvem PAJZLY aneb 15 let recenzí moravských hospod. V této knize je uvedeno více než 50 recenzí z let 2001 - 2014, a to nejen bystřických, ale i z okolních obcí a měst; specialitou jsou i tři zahraniční recenze. Dva měsíce práce na této knize pak byly završeny křtem této knihy v polovině listopadu v jedné z okolních hospod, kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 17 porotců a přátel našich stránek.


Z Bystřice na Moravu

Jak už je z výše uvedeného názvu knhy zřejmé, tak jsme v průběhu loňského roku dospěli ke změně doslovu za naším "sdružením". Oficiálně tedy od 1.1.2015 již nebudeme používat název "recenze (nejen) bystřických hospod", ale dovětek "recenze moravských hospod", protože byť i původní motto je stále pravdivé, tak z propagačních důvodů za účelem získání nových potenciálních čtenářů našich stránek je použití slova "moravských" podle nás atraktivnější a vhodnější.


Návštěvnost

Jedním z měřítek úspěšnosti naší činnosti je měření návštěvnosti našich stránek. Za rok 2014 dosáhla návštěvnost necelých 4.000 přístupů, což je denní průměr cca 11 čtenářů. Myslíme si, že toto číslo je na naše poměry dostatečné, nicméně i tak jsme se rozhodli rozhodit sítě i mimo webové stránky jako takové a zpřístupnit výsledky naší činnosti i uživatelům sociálních sítí ...


Sociální sítě

Nejznámější sociální sítí je jednoznačně Facebook, proto již v průběhu roku 2013 Čiva založil FB pajzly.cz a stal se tak jejich šéfredaktorem. V roce 2014 se pak náš FB stal zrcadlovým odrazem alias výstavním zrcadlem našich oficiálních webových stránek, přičemž Čiva občas přidal i nějaké další aktuality z oblastí hospod a chlastu. Nicméně Los usoudil, že jen FB nestačí a tak v druhé polovině roku 2014 založil Twitter pajzly.cz, který narozdíl od FB není jen zrcadlem našich stránek, ale naopak slouží jako zdroj de facto denních novinek, aktualit a dalších každodenních aktivit.


Vágus.cz

Jako blesk z čistého nebe jsme po objevení blogu Vágus.cz, na kterém pár nadšenců recenzuje nádražní hospody, kontaktovali jednoho z jejích představitelů, a sice NP alias Knjaze Miloše. Tento se s námi nejen setkal, ale přivezl nám i svou knihu Kdyby ti tak pánbu prdel roztrh a navíc se s námi zúčastnil i křtu naší knihy PAJZLY. Věříme, že spolupráce s tímto blogem nám pomůže k rozšíření povědomí o naší činnosti a tím i k větší recenzentské i čtenářské aktivitě.


Plány pro rok 2015

Moc tady prozrazovat nechceme, ale v krátkosti alespoň zmíníme, že se budeme snažit udržet každotýdenní nedělní zveřejňování recenzí. Toto je prioritní cíl. Dílčími cíly jsou pak kooperace s blogem Vágus.cz v oblasti nejen recenzování nádražek, ale i publikování článků či tiskovin, zveřejňování krátkých recenzí piv v nové sekci Hodnocení piv a hlavně ... vydání nové tištěné publikace, ročenky o naší činnosti za rok 2014, pod pracovním názvem "Zpravodaj pajzlů města Bystřice pod Hostýnem".

Za porotu sepsal Los - šéfredaktor webu pajzly.cz