Zhodnocení událostí v roce 2017


1.1.2018, sepsal Los


Vážení příznivci, porotci, přispěvovatelé či jen čtenáři našeho webu pajzly.cz, rok 2017 byl taktéž rokem hojným na události v naší recenzentské činnosti, proto si je pojďme připomenout.


Recenze


Recenze zveřejňujeme každý týden v neděli, letos tomu bylo nejinak. Počet recenzí de facto tedy odpovídá počtu týdnů v roce, proto není žádným překvapením, že počet letošních recenzí dosáhl čísla 51.
Nejlépe hodnocenými hospodami v roce 2017 byly:
- F.A. Bar Brno: 5.00 bodů
- Klášterní pivovar Strahov Praha: 5.00 bodů
- Hostinec Pančava Valtice: 4.75 bodů
Nejhoršími pajzly roku 2017 pak byly tyto hospody:
- Plovárna Luhačovice: 2.00 bodů
- Restaurace Novesta Zlín: 2.50 bodů
- Hotel Říka Chvalčov: 2.50 bodů
Těm nejvýše hodnoceným hospodám jednotlivých oblastí byly vytvořeny certifikáty potvrzující udělení titulu "Nejlépe hodnocená hospoda roku 2017", které jim budou v průběhu ledna 2018 doručeny poštou.


Porotci


Aktivita porotců v roce 2017 byla tak akurátní, to znamená, že v ani jednom týdnu v roce jsme neměli pauzu z důvodu nedostatku recenzí. A byť jsme ani jednou nevynechali, tak určitě se zásoba recenzí nedala srovnat s předchozími roky, kdy jsme měli zásobu klidně na 2-3 měsíce dopředu.
V našem hodnocení bych rád poděkoval všem, kteří nám nějakou recenzí přispěli, ať už jednou, dvěma, anebo hned celou řadou, ať už z okolí střední Moravy, anebo z jiných koutů České republiky.
Nejaktivnějším recenzentem jsem byl já, Los, se svými 15ti recenzemi, protože šéfredachtór přece musí být pro ostatní příkladem. V závěsu se pak na pomyslnou druhou příčku vyhoupl zlínský Beer Belly s 9ti recenzentskými zářezy, který tím dokázal správnost rozhodnutí jmenovat jej členem stálé poroty; zároveň s ním byl za porotce pasován i malenovický Milan, který nám zaslal recenzí 5. Jen o jednu více, a sice 6 kousků, zaslal emeritní recenzent Čiva, toho času sice již bydlící daleko předaleko od přerovské domoviny, nicméně každá z jeho návštěv rodné hroudy se neobešla bez patřičké kritiky některé středomoravské knajpy. Brněnský Myšák se pochlapil svými 4 recenzemi, z nichž jedna byla jedinou recenzí nádražky za letošní rok. Bystřický RUMcajs si vzal k srdci šéfredachtórova slova a vytasil se se 3 bystřickými recenzemi. Divoké prasátko, Kuzmič a Oliver sepsali po 1 recenzi, a Děda Lebeda s Candátem nenapsali vůbec nic.
Doposud jsme zmínili jen členy stálé poroty, nicméně v roce 2017 se nám poštěstilo získat i recenze od jiných externích dopisovatelů. Nejaktivnějším byl brtník se 4 recenzemi, kterému jsme nabízeli právoplatné členství již v loňském roce, ale dosud zdatně odolává našemu vábení a výhodám z plného členství vycházejících. Dalším se 3 hodnoceními je nový objev z přerovského okresu Karel, u kterého doufáme nejen ve výdrž a početnou kadenci zaslaných recenzí, ale taktéž v inovativních prvcích jeho hodnocení, se kterými jsme byli nanečisto seznámeni a pokud vše klapne, mají se čtenáři na co těšit. Z Brna se nám poprvé, a asi i naposledy, ozval s 1 počinem BigZet, který byť asi psát na náš web recenze nebude, tak je o to více aktivnější při účastech na křtech publikací a srazů poroty. No a to nejlepší na závěr - po neuvěřitelných 16ti letech se nám ozval skoro zakladatel našeho webu Kuna, který napsal jednu z prvních recenzí v roce 2001, a letos nás obdaroval dalším kusem. No, snad bude propříště jeho interval kratší, a my nebudeme muset čekat na jeho další počin až do roku 2033 ...


Křest ročenky SLAVNÉ DNY


Jak už začíná být dobrým zvykem, tak i tentokrát jsme uskutečnili křest naší aktuální publikace pro rok 2017, a to ročenky pod názvem SLAVNÉ DNY aneb hodnocéní moravskéch šenkú. Po výborných zkušenostech z předchozího křtu ročenky 2015 ZPRAVODAJ jsme se opět uchýlili do náručí rusavského penzionu U bílého koně, kde jsme v pátek 3. února již třetí naši tištěnou publikaci řádně pokřtili, zajedli i zapili.
Křtu se zúčastnila drtivá většina aktivních porotců (Beer Belly, Candát, Děda Lebeda, Kuzmič, Los, Milan, Myšák a RUMcajs), doplněná zástupem našich přátel a čtenářů (za všechny např. BigZet, Chatař Pavel, NP z blogu Vágus.cz, Patrik a rodinní příslušníci).


Sraz poroty


Kromě výše uvedeného křtu ročenky 2017 jsme samozřejmě nezapomněli ani na pravidelné každoroční setkání porotců a přátel webu pajzly.cz. Letošní bylo jubilejní, již 10. setkání, a proto bylo nutné najít pro tuto událost ty správné prostory. Po vzoru setkání z roku 2016, které jsme uskutečnili v nejlepší hospodě Holešovska roku 2016 v Boudě U Čerta, tak i letos jsme si vybrali nejlepší hospodu, tentokrát pro oblast Zlínska, a to Hospodu v Sehradicích.
Tam jsme naklusali v pátek 25. srpna, a bylo to výživné setkání. Kromě výtečného přerovského pivního zubováckého moku, guláše a vepřových kolen, jsme byli taktéž svědky pravé nefalšované vesnické bitky, kterou jsme nicméně záhy opustili, abychom se vrhli do víru luhačovického maloměsta, a zdejší vyhlášené diskotéky Elektra.


Ročenka 2018 PAJZLÁK


Ročenka 2017 SLAVNÉ DNY byla již třetí tištěnou publikací našeho spolku, přičemž pro připomenutí předchozími publikacemi byla kniha z roku 2014 pod názvem PAJZLY aneb 15 let recenzí moravských hospod, a historicky první ročenka ZPRAVODAJ pajzlů Bystřice p. H. a okolí" z roku 2015, nicméně to nic nebránilo v tom, aby se začalo pracovat na další ročence ihned po křtu té předchozí.
Oproti předchozím tiskovinám nová ročenka pod názvem PAJLÁK je zajímavá tím, že byla sepisová, doplňovaná a aktualizovaná de facto po celý rok 2017, přičemž tiskoviny předchozí byly sepsány v jeden okamžik najednou. Jak už bylo zmíněno, práce na PAJZLÁKu započaly hned v únoru po křtu ročenky SLAVNÉ DNY, a tak jak průběžně chodily recenze od porotců a přátel našeho webu, tak zhruba v tom pořadí byly do PAJZLÁku zařazovány.
Jak už je některým zřejmé z loga, názvu a celkového formátu této ročenky, vzali jsme si za vzor dnes již neaktivní humoristický časopis VYŠKEŘÁK, který sice vycházel neuvěřitelných 115 let, nicméně svou činnost prozatím ukončil počátkem roku 2016. PAJZLÁK je tudíž časopis, s přesným podtitulem "Moravský hospodský časopis", a jeho formátem a zaměřením jsme chtěli vlastně vzdát hold zmíněnému humoristickému časopisu, který alespoň některé v minulosti potěšil a podráždil jeho/její bránice.


Rubrika "Napsali jsme ..."


Tahle rubrika byla zkušebně spuštěna v roce 2016, kde jsme začali zveřejňovat recenze staré na den přesně před 10ti lety, a v letošním roce tomu bylo nejinak. Rok 2007 byl na recenze docela plodným, proto vůbec nebylo a není na škodu si připomínat, jak se tehdy recenzovalo, jak to tehdy v hospodách vypadalo, kdo a kdy se kde v daném roce vyskytnul apod. Proto jsme pravidelně v rámci rubriky "Napsali jsme před 10ti lety" zveřejňovali odkazy na historické recenze, a to včetně doslovného přepisu textů, který dané recenze v roce 2007 uváděl.


Sociální sítě


Události na sociálních sitích de facto kopírovaly dění na hlavním zdroji informací, kterým byly, jsou, a ještě nějaký čas asi i budou naše webové stránky na doméně www. pajzly.cz (štědře každoročně sponzorované zakladatelem webu Candátem).
Facebookovské stránky provozované Čivou doznaly změny názvu, a sice na Pivní putování, takže kromě zveřejňování odkazů na aktuální recenze se Čiva ujal hodnocení pivních točených i lahvových moků. Náš profil @pajzly_cz na Twitteru pak navíc přináší i rubriku "Krása na kolejích", kam zařazujeme ty nejúžasnější fotky s motivem přírody a kolejí. Na Youtube pak máme pár videí a tralerů na naše filmy, které z důvodu anonymity ale nejsou veřejně přístupné. A nakonec byl založen nový facebookový profil na naši novou ročenku Pajzlák, kde jsme kromě vývoje prací na této publikaci taktéž postupně uvolňovali ilustrované humorné i jiné ilustrace, nakreslené Martinem Kuželou ze Sehradic.


Závěrem


Co říci na závěr? Snad jen budu doufat, že naše činnost bude pokračovat v nezměněném tempu i v roce 2018, což sice s ohledem na aktuálně chybějící recenze v zásobě není moc reálné, ale třeba se po Novém roku opět rozjede mašinérie hodnocení, ať už stávajících porotců, emeritních recenzentů, anebo čekatelů na členství i dalších externích dopisovatelů.
Také se v mé hlavě již rodí plány na setkání poroty v roce 2018. Tentokrát se ale nebude jednat o rozdělené akce, jednou na křest PAJZLÁKu, a jednou regulérní setkání porotců, ale o jedno jediné pořádné posezení, s neurčitým datem někdy v dubnu 2018. Důvodů je několik, ale mezi ten hlavní můžeme přiřadit časovou nedostupnost mnoha porotců, nicméně pevně věřím, že jeden večer v roce si každý pro posezení prostě vyhradí. Toto navíc bude o to vzácnější, protože po nepsané dohodě s některými porotci dočasně přerušíme každoroční vydávání ročenek, a raději nasbíráme pořádný balík podnětů pro budoucí publikaci v horizontu 3-5 let, což de facto znamená, že se v mezidobí žádný křest konat nebude, a o to víc vzácnější setkání v příštím roce bude.
Dále předpokládám, že naše rubrika "Napsali jsme..." se díky naší dlouhé historii rozšíří o příspěvky staré 15 let, tzn. že v nadcházejícím roce se kromě příspěvků z roku 2008 mohou čtenáři těšit i na příspěvky z roku 2003, kdy byla sice naše činnost ještě v plenkách, ale už si určitě zaslouží za zmínku, a pro čtenáře i porotce za oživení vzpomínek. Pro informaci, v roce 2003 bylo zveřejněno celkem 13 recenzí, což už je množství hodné k připomenutí.

Ať se vám všem v novém roce 2018 daří, to všem za celou porotu webu pajzly.cz přeje
Los - šéfredachtór