Plány pro rok 2006
ála Los

Jak jste měli možnost číst v našem zhodnocení roku 2005, událostí se loni semlelo více než dost. Co vás ovšem čeká a nemine letos? Spousta věcí samozřejmě závisí na vás, na čtenářích našich srnek, to je jistá věc. Některé plány jsme taktéž už naznačili ve zmíněném zhodnocení loňského roku, konkrétně pak v uvedené SWOT analýze v sekci "možnosti", takže tyto jsou vám již určitě známy, a pokud ne, určitě vás s nimi seznámíme v nejbližší době více než konkrétně. Ale i tak jsou tu i takové plány, které se týkají našich srnek jako takových a o těch bychom zde rádi pohovořili a vás informovali.

V první řadě si naše porota uvědomila, že existují na našich srnkách sekce, které jsou buď málo, anebo vůbec aktualizované. Ano, hovoříme zde hlavně o sekcích Osobnosti a Slovník. Na tyto sekce si v nejbližší době chceme posvítit s tím, že projdou výraznou změnou co se obsahu týče. Jednak dojde k přehodnocení "členství" jednotlivých boďáků v jejich třídách v sekci Osobnosti, protože takový Upír si svými absencemi určitě již pětiboďáctví nezaslouží (a kdo ví, jestli nezmizí z této sekce úplně spolu s jinými), na druhou stranu jsou zde další adepti na zařazení mezi čtyř- či pětiboďáky. Obdobnou změnou projde sekce "Slovník", odkud některé výrazy nenávratně zmizí, na druhou stranu mnohé přibudou, a to v závislosti na hospodských aktuálních zkušenostech naší poroty. Tyto sekce jsou de facto připraveny ke zveřejnění, čekáme ještě na aktivitu návštěvníků našich srnek, jestli mají nějaké tipy na x-boďáky anebo výrazy do slovníku.

Dále pravděpodobně dojde ke zrušení automatických aktualizací v sekci Humor, kterou jsme zavedli v roce 2005. Lepším způsobem, jak se získanými vtipy naložit, než jen šoupnout je anonymně do této sekce, je první zveřejnění takového vtipu na hlavní stránce našich srnek v novinkách, a teprve následné zařazení do sekce Humor, kde bude takový vtip jednou provždy zaarchivován. To, že se bude jednat o opravdu jen výjimečně humorné, a navíc s chlastem související kousky, netřeba určitě připomínat, takže se těšte. Ale co těšte, to nestačí, pokud totiž máte někde ve svém archivu jakýkoli joke, o kterém jste přesvědčeni, že pobaví všechny návštěvníky našich srnek, pošlete nám jej na náš Email, ja? Nein? Jain!

V neposlední řadě si naše porota neustále stěžuje na to, že externích recenzentů a jiných přispěvovatelů na naše srnky je velmi málo. To je neoddiskutovatelný fakt, který nás velice trápí. Druhou stranou mince je pak ovšem skutečnost, kdy nám někdo nový pošle zajímavý příspěvek, který je na našich srnkách zveřejněn a takový člověk je zařazen do sekce Porota. Tak je to správne bo tak to má byť, ale mnohdy je takový počin pro tuto osobu na dlouhou dlouhou dobu jediným, mnohdy posledním počinem. Z toho důvodu se naše porota rozhodla pro zásadní krok, a sice, že pokud externí přispěvovatel nepošle do 12-ti měsíců od posledního příspěvku nějakou novou zprávu, recenzi či reportáž, bude naší porotou vyřazen z členství v porotě (byť externí) a odebéře se tímto do oddělení těch, co kdysi s námi spolupracovali, ale nyní jim je kdovíkde konec. Jen tak pro informaci, nejvíce k tomuto vyřazení má externí přispěvovatel Křemílek, který svůj poslední a dosud jediný příspěvek zaslal 8.2.2005 (obdobně by na tom mohl být i Trpajzlik, nicméně ten se alespoň zúčastnil soutěže v roce 2005, kterou mimochodem i vyhrál). Takže Křemílku, nespi a pošli něco!

Určitě taktéž dojde k dalším drobným změnám našich srnek, spíše ve smyslu rozdělení některých sekcí na podsekce pro větší přehlednost apod., protože množství informací narůstá a současný vzhled a rozdělení sekcí začíná být nedostačující. Za všechny mohu jmenovat alespoň sekci Knihovna, kde je článků a zhodnocení habakuk, přičemž co do přehlednosti v tom začíná být určitě pěkný zmatek.

Na závěr ještě jeden malý slib, který je víceméně taktéž plánem naší poroty ... zrecenzovat i ty knajpy, kam nás to neláká a tudíž jsme je zatím (ne)úspěšně několik let přehlíželi. Horkými "adepty" na zrecenzování jsou tudíž knajpy jako U Luďka, Dodo Pub, Best, Poutní dům 2 a Renno Club.

Kromě výše uvedeného pro vás samozřejmě zpracujeme i další recenze, reportáže a články, ale to uvidíte sami. Mezitím vás za celou porotu zdraví

Los