"Sokolka" á la Los

2004 (2014, 2013, 2011-2, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007,2003, 2001)

 

V diskusi k této recenzi je příspěvků

LOS PIVOS KVALITOS

Los Hospůdka to v současnosti typicky Zubrácká jest, lepšeji tudíž nazýváno pivnicí možno, ještě lépe pak nálevnou taktéž. Dříve Sokolka netypicky točenými pivy (neznámého či neobvyklého typu) známá byla, nicméně v dnešní době jsou pouze Zubříky točeny a vychlemtávány žíznivými návštěvníky do poslední kapičky jest. Pokud pamět má klamná není jest, tak čtyři pivánka to značky Zubrovské se tu točiti dostávají, a sice to desítkového, jedenáctkového, dvanáctkového a na závěr i černého pojetí. Kvalitou svou si Zubřík mně získati dostal, a proto názor svůj poopraviti v tuto chvíli já musiti ve smyslu tohoto, že jedno z nejkvalitóznějších to pivánek v současnosti na Sokolce býti jest, což i Zubříka na Záhájce dohnalo, neřkuli předehnalo a na lopatky dostalo. Teplotou pivánko optimálu blížící se, hustotou tekutý chléb připomínaje, pěna ta držíce se do posledního loku jemně horní pysky návštěvníka šimrajíce pak lahodnou chuť pouze podtrhuje. Výborné! 4.75
     

LOS OBSLUHOS

Los

Obsluhující se oproti minulým časům omladili, a to způsobem dosti výrazným. Mladý klučina hbitě pobíhajíce prázdné krýgly za uši či hrdla pobírajíce ještě i pamatováka na dílčí objednávky návštěvníků měl, nehledě na to, že opravdu na mnoho věcí nezapomněl, takže sličná dívčina byla schopna vše připraviti a žíznivým hostům vše zavčas na stůl pod nos nanositi.
I když obsluha de facto perfektní byla jest, i drobné chybky v průběhu návštěv mých minulých nastaly, protože pokud má paměť dobře si uchovala, tak při jedné z návštěv v minulých měsících se stalo mně, že na pivko dlouho čekati se muselo, neřkuli i připomínati nutno bylo, co objednáno bylo jest, ovšem i tak spoustu věcí pozapomenuto obsluhou bylo. Jest pravdou, že dívčina to sličná se v té době za barem nevyskytovala, tudíž dva mladí klučinové asi více na hosty prtěti chtěli, možná díky sportovnímu mači v TV a spisování SMSek do přístroje to mobilního zaneprázdněni možná byli.
V každém případku situace tato negativní pouze jedinkrát se stala, naproti tomu časté návštěvy a pouze kvalitní to chování se obsluhy dokázaly, že i toto kritérium vysokého hodnocení schopno jest.

4.00
     

LOS PROSTŘEĎOS

Los Zde opět srovnávati s minulostí musíme, abychom správného dojmu nabýti mohli, případně abychom uškoditi pověsti této nálevny nemohli. Po dlouhá léta tato křísírna mrtvých vymalována nejrozmanitějšími vtipy na zdech bývala, jakožto i hajzlíky dle pohlaví návštěvníků barevně rozlišeny byly. Tyto ovšem špinavé byly a po hygieně žalostně sténaly.
V dnešních časech ovšem o rapidním zlepšení hovořiti můžeme, a to jak čistotou stolování počínaje, tak i kvalitní hygienou zmiňovaných hajzlíků konče. Noví majitelé na paškál hygienu si vzali a tudíž velký pokrok v této oblasti dokázali. Malůvky ze zdí zmizely, přičemž bohužel ničím nahrazeny nebyly a tudíž zdi prázdnotou zející strohý to pocit při posezení vyvolávají. Na druhou stranu oblaka dýmu v nenávratnu skončila a neznámo kam se poděla, takže plíce naše zchátralé nebyly drtivému tlaku modravého kouře tak jak v minulosti vystaveny, jakožto i popelníky prázdnotou občas zely.
Zahrádka taktéž zlepšena byla, dřevěné sedačky odstraněny byly a dřevěnými prkny vyztužené kovovými rámy nahrazeny byly, takže pravděpodobnost pádu to možného vyloučena byla. Na druhou stranu obrovský kaštan skrývající zahrádku odstraněn taktéž byl, což opět strohost posezení navoditi může.
Celkově prostředí k lepšímu hodnotiti možno jest co hygieny i čistoty týče se, nicméně strohost odstraněna nebyla a tudíž občasní pochlatávačníci jako doma si připadati nemohou.
4.00
     

LOS KLIENTELOS

Los Tak zde není o čem hovořiti, pěti-, čtyř- i třemibodáky se to tu enem hemží, přičemž tito pravidelně střídají se, aby náhodou vysoká hustota těchto individuí navozena nebyla. Dalšími klienty taktéž „Nepochopení“ mohou býti. Na druhou stranu skoro stejná garda zde schází se již řádku let (a někteří i možná řádku desetiletí), a proto klid a mír návštěvu této hospůdky provází. 4.00
     

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Los Myslím si, že tato pivnice má na to stát se nejlepším zařízením tohoto typu v Bystřici, protože co se kvality piva týče, tak toho už dosaženo bylo.
Nějaké malůvky či drobné doplňky pro zpříjemnění prostředí by dodaly této hospůdce více „domácký“ ráz a posezení zde by se určitě ještě více zpříjemnilo. Taktéž nabídka drobných pochutin ve smyslu utopenců, pivních psíků, klobás či tlačenek by zcela jistě zajistila delší dobu posezení jednotlivých návštěvníků, kteří by nemuseli odcházet někde se najíst (i když teď si ani neuvědomuju, co všechno se zde nabízí k jídlu, nepočítám samozřejmě ořechy a čipsoidy).
Občas může dosti nepříjemně působit vysoký počet děcek hrajících si na zahrádce, ovšem to se s ochlazením počasí a přesunutím se do vnitřních prostor eliminuje a pak už nebude bránit nic tomu, aby se sem mohli lidé chodit dobře bavit.
Jo, a na závěr opět zmiňuji jednu „vadu“ této hospůdky, a sice, že pokud se dostavíte v pokročilejší hodinu, tak už si tady taky nemusíte sednout.
4.25
     

 Pravidelnou údržbu letní zahrádky má teď na starosti Belmondo a jak je vidět, dělá dobrou práci.