Zhodnocení měsíce ledna 2006
ála Los

Na pjérwyj mjesýc v roce sy naša porota jako vždy schowáwala spoustu nowynek, abyzme hneďkáj na úwod roka nawnadili co najvjéc čtenářů. Mislíme si, že sa nám totok zadařylo, coš si poďme ukázať v následujúcej rekapytuláciji.

Anketa to nowá pro wás nachystána byla, gde wy ste takto hlasowali. Hnedkáj prwú nowynku na nás wyblul Los Losos Lososos, kerý skrzewá snáď celý wánoční swátky sepysowál, što slučílos na srnkách w roce to loňským. Jeho megazhodnocení roka 2005 sa mosí zapsať černou fikskó do našych análů (prdelí, řití a jiných to konečníků) jakožto nejpodrobnější zhodnocení na našych srnkách wůbec gdy co bylo sepísáno.

Dva dni na to nás Los opjet nenechál widechnúť a hnedkáj nám naserwýrowal článek, gde plány pro rok 2006 nám popsál a naše mozky tak nawnadíl, abyzme tyto srnky nawštěwowali a nowynky odsáď enem hltali.

Pak owšem zapracowál nowý člen poroty Myšák, kerý pro nás prvňý recenzu pro rok 2006 nachistál. Jednalo sa o wýjezdní recenzu brněnské knajpy Farma nazýwané, gde s manželkú svojú mezi swátkama wánočníma zdrawí swé oni huntowali, aby my zme se dočíst mohli, jaxe w Brně chlašče.

Los Losos Lososos sa owšem zahanbiti nedál a ihned na to recenzu taky wydál. Patamú što on přeze swátky taky hodně chlastál a knajpy to bystřycké on nawštěwowál, prwní letošní recenzija na swjet se zplodila, knajpu Rondo hodnotící a krytyzující.

A aby teho málo nebylo, toš Los aji druhú recenziju za pár dňý přydál, aby se neřeklo, že se na tych srnkách našich ňyc neděje. Tentokrát si na paškál wzál do tej doby nejlíp hodnocenou bystřickou, de facto chwalčowskou alias chlaščowskou, knajpu Říka, kerou tímto z prwého místa mezi hospodama bystřickýma sesadil a na druhé místo zařadil.

Akurwafix, my zme se tak chwálili, co zme pro wás fšecko neudělali, ale jaktotak widíme, moc teho wlastně ani nebylo. Tak abyzme z teho dajak wywázli se ctí, toš wám trocha poodkryjeme, štó my pro wás w únoru plánujeme.

W prwéj řadě ste si už asi fšimli (a gdyž ne-é, tak to rychlo naprawíte), že došlo ke grafickéj úprawje sekcije Knihovna, kerá si to už zasluhowala, protože moc moc informácijí w ní jest uloženo a tak přehlednost se dakam wytrácela, jakožto nepřehledná ona už dost byla. Fčil už jest snáď wsjo w parjádke a wy přehled o dění tam nalézti lépe budete moci.

Z recenzijí jest pro wás nachystáno kritické hodnocení restaurace U Hanuša (pozor, neplésti s piwnicí tamtéž) ála Los. Doufáme owšem, že zapracuje aji něgdo další, například Křemílek, kerému wyřazení z externí poroty welmi hrozí, páč před rokem cosik napsál a od tý doby se na nás wysrál.

Co jest owšem welmi zajímawé, že absolutní a destruktiwní aktualizácijí dvje zanedbané sekcije projdou, a to Slovník a Osobnosti, ve kterých nezostane kameň na kameňi a fšecky nowé, staré, staronowé ajiné údaje tam budou zapsány, zmjeněny, opraweny, wymazány, doplněny, no prostě aktualizowány. Wy těšiti, to die Bombe bude.

Hm, a fčil už nám dych došél. Tak snáď, abyste w nové anketě hlasowali, naše srnky prawidelně nawštěwowali a dačo nám aji poslali, jain? Mjejte se jak chcete.

Los